Staat en burger, burger en bestuurder.

De burger wil goed gerepresenteerd en goed bestuurd worden. Hij wil niet
overal over meepraten, maar moet wel weten dat de zaken goed geregeld
zijn, dat hij niet belazerd wordt en dat bestuurders zich naar behoren
verantwoorden. Bij de huidige politiek kan de burger onmogelijk nog het gevoel
hebben dat zijn belangen goed worden gediend, laat staan dat hij er enig
inzicht in heeft.

De ondernemende liberaal Ing. Jan Talen


Jan Talen is in 1980 lid geworden van de Rotterdamse VVD. Hij kent de partij als zijn broekzak, van lokaal tot de landelijke overheid. Sinds 1985 actief als bestuurslid van de afdelingen Rotterdam, Kampen en Staphorst, Regionaal VVD-bestuurder en actief geweest als vice-voorzitter van de Kamercentrale-Overijssel. Momenteel Wethouder van Staphorst voor GemeenteBelangen.

Als ware volksvertegenwoordiger in het dualisme zeer veel ervaring met het agenderen van politieke onderwerpen. Briljant in het organiseren waarbij vooral ondernemingszin naar voren komt. Staphorst in het mooie Overijssel, als tuin van Nederland, zal met name de leefbaarheid van het platteland in combinatie met duurzaamheid tot ontplooiing moeten komen. Vooral dit soort onderwerpen zijn een kolfje naar de hand van Jan Talen. Een zichtbare toegankelijke bestuurder zijn, de liberale belangen vertolken, de politieke onderwerpen op de agenda zetten en voorstellen communiceren met de media zijn evident. Een visionair zijn, de regierol oppakken en tot initiatieven komen.

Wethouder Jan Talen doet het anders dan veel van zijn collega's. Er moet worden geluisterd naar burgers. Daarom houdt hij elke maandag een inloop-spreekuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberaal in Staphorst, respect, vrijheid en verantwoordelijkheid